سلام
پسری 24 ساله هستم . به مدت سه سال هست ک با دختر خانمی 25 ساله ارتباطی نزدیک پیدا کرده م و از همان شروع ارتباط هدفمان ازدواج بوده و هست. من دراین چند ساله درگیر تحصیل و خدمت سربازی بوده ام . با نزدیک شدن به پایان خدمت من دوری و فاصله بین ما خیلی برایمان سخت شده ، بیشتر برای طرف مقابل من تحمل دوری سخت شده ، که موجب بروز غر زدن ، لجبازی ، بی حوصلگی از طرف مقابل من شده است.
با اینکه هردویمان هم دیگر رو خیلی دوست داریم و واقعا به هم نزدیک هستیم ، اما این بد اخلاقی ها و بی حوصلگی های طرف مقابل من موجب سردی رابطه مان شده
چکاری باید انجام بدم تا در این شرایط به طرف مقابلم اطمینان خاطر بدم !؟؟
از طرفی ترس این رو دارم ک اخلاقی که الان به خود گرفته باعث عادت بشه و به این رفتار ادامه بده!!!!
قبل از این اتفاقات طی این چندسال هیچگونه مشکلی و بحثی با هم نداشته ایم و بسیار رابطه نزدیک و صمیمی داشته ایم
لازم به ذکرِ که خانواده هایمان از ارتباط بین ما بی اطلاع هستند.