سلام مدتی هست یه چیزی ذهنمو به شدت درگیر کرده جوری که مثه خوره افتاده به جونم حتی خجالت میکشم با خودم راجع به این موضوع فکر کنم احساس میکنم یکی از اعضای خانوادم از لحاظ جنسی بهم نظر واقعا نمیتونم تحمل نگاه های بد رو لطفا کمکم کنید