سلام خسته نباشيد دختر٢٠ساله اي هستم ك از ٤سال پيش با پسري از طريق چت اشنا شدم و تا حالا ارتباطمون ادامه داشته مشكلي كه هس بشدت به اين اقا وابستم و دوري و نبودشو نميتونم تحمل كنم ناگفته نمونه ارتباطمون فقط از طريق چت و تملسه و تاحالا نديدمش ولي بيش از حد از نظر احساسي و عاطفي وابستشم و دوسش دارم البته اين حس دو طرفس و اونم منو دوس داره يه مدته بحث ازدواج بينمون افتاد و اين اقا ميگه من مشكلي دارم ك در صورت حل شدنش ازدواج ميكنم باهات و همشم ميگه ك اين مشكل حل شدني نيس ولي قسم ميخوره ك دوسم داره و از خداشه ك بهم برسيم اين فكر ك قراره جدا بشيم ديووونم كرده و زندگيو ازم گرفته از طرفي مشكلشو هم بهم نميگه كه شايد قانع بشم و بيخيال ازدواج بشم يجورايي با دست پس ميكشه با پا پيش از طرفي دوسم داره از طرفي هم ميگه مشكل دارم بخدا دارم ديوونه ميشم خيلي دوسش دارم كمكم كنيد