با سلام دختري ٢٣ ساله هستم، در دانشگاه با پسري چند ماه از خودم بدرگ تر دوست شدم ٢سال، ايشون از نظر من به معياراي ازدواجم نزديك بودن، ولي ايشون فقط ميگفتن ما دوستيم بحث ازدواج نميكردن، تا اينكه ي روز خودم خواستم راجع به اين مسئله حرف بزنيم كه الكي دوست نباشيم، و ايشون گفتن با توجه به ميل جنسي زيادشون با ي زن سير نميشن،و ميخوان قبل از ازدواج به طرف مقابل بگن اينو گاهي اوقات بدون اينكه همسرش بفهمه رابطه صرفا جنسي براي نيازش و ميلش با بقيه داشته باشه، و گفتن اينو خدا تو كتابش گفته تو قانون هم هست، پس مشكلي نداره، به نظر شما اين مريضي جنسي نيست؟ من الان بايد چيكار كنم؟