سلام مدتی هست با اقایی دوست هستم اما ارتباط ما با حد و حدود هایی مشخص شده و از اول ارتباط هم ایشون مطرح کردن ک قصد ازدواج دارن ولیبخلطر نداشتن شرایط نمیتونن اقدام کنن من هم بخاطر شخصیت و شعورش و اخلاقش باهاش دوست شدم تا موقعیت رو درست کنه و اقدام کنه اما نمیدونم تا چه حدی حد و مرز داشته باشیم لطفا راهنمایی کنید( ایشون برای درست و بجا بودن ارتباط هم بحث صیغه رو پیش کشیدن البته به قید شرط و شروط و رضایت من که اگر صحبتی شد یا توی ملاقات ها دست من رو گرفتن حلال بوده باشه ک البته که بشدت ایشون مذهبی و مقید هم هستن اما من بهشون نه گفتم…نمیدونم جوابم درست بوده یا ن…)