سلام.پسری 20 ساله هستم . من با دختری ارتباط دوستی پیدا کردم دوسال پیش رفته رفته قصدمون به ازدواج تبدیلشد اما دختر مورد نظر یکسری عدم صداقت انجام داد که من از فکر ازدواج بیرون امدم اما پیشنهاد دادم دوستیمونو ادامه بدیم ایشونم قبولکرد بعدش بین ما رابطه ی جنسی پیش اومد وتا قبل محرم به همین نحو ادامه دادیم .اما الان ایشون به هرقیمتی که شده ازمن دست برنمیداره با اینکه دوماه تقریبا جوابشو نمیدم اما ایشون دست برنمیداره و همه جا میاد دنبالم ابرومو همه جا داره میبره پیش خانوادم هی میگه خوشبختت میکنم من بدون تو نمیتونم امده درخونمون باشگاهم دانشگاه.عاصیشدم میخام ازدواجکنم نمیتونم زندگیم مختلشده درضمن عقیده داره براینکه دختر بودن من اسیب دیده اما من اطمیناندارم کارینکردم که اسیب ببینه رابطمون ازراه دیگه ای بوده.. لطفا راهنماییم کنین.