با سلام من دختری 22 ساله هستم که مدت 3 ماهه با پسری 25 ساله دوست شدم که روزای اول دوستیمون همش میگفت واسه ازدواج میخامت و میگفت باید بشناسمت،بد دو ماه حرفه ازدواج بینمون پیش اومد میگه اگه خاستگار خوب واست اومد ازدواج کن بعدا نگی به خاطره من صبر کردی من قصده ازدواج ندارم از لحاظ کاری تا 1 ماه دیگه کارش را میفته، به من خیلی احترام میزاره و بهم توجه میکنه و خیلی بی نهایت بهم خوبی میکنه نمیدونم قصدش چیه و من باید چیکار کنم ؟!