سلام دختری 27 ساله و شاغل هستم یک سالو نیمه که عقد کردم از اول از قیافه و قد نامزدم خوشم نیومد از من کوتاهتره این موضوع برام عذاب آوره تا جایی که دوست ندارم باهاش بیرون برم زیاد باهاش حرف نمیزنم از زندگی هیچ لذتی نمیبرم نامزدم آدم خوبیه و منو دوست داره بهم محبت میکنه من فک میکردم بعد ازدواج بهش علاقمند میشم دو سه بار تا مرز جدایی پیش رفتیم ولی باز نتونستم جدا بشم دو ماه دیگه قراره عروسی کنیم دلم میخواد جدا بشم ولی از عواقب طلاق و اینکه بعدا مورد بهتری نیاد میترسم و اینو هم میدونم که با ایشون خوشحال نخواهم بود میشه کمکم کنید تصمیم نهاییو بگیرم چون اگه عروسی کنم بعد جدا بشم ممکنه موقعیت ازدواجم کمتر بشه. خواهش میکنم کمکم کنید یه تصمیم قطعی بگیرم.