مردی 39 ساله که دو ساله که از همسرم جدا شدم … از 2 سال پیش که از همسرم طلاق گرفته ام تا کنون دچار استمنا هستم .هر وقت عکس زنی برهنه یا نیمه برهنه می بینم استمنا می کنم . از این مساله بسیار ناراحت و افسرده شدم و احساس گناه دارم و نمی توانم خودم را کنترل کنم… چه راهی رو پیشنهاد میکنید ؟