سلام دختری 8 ساله دارم که فیلمهای اکشن و گاهی ترسناک که از تلویزیون پخش می شود را با علاقه می بیند. اگر هم مانع شویم اعتراض می کند. آیا این نشانه ی این است که دخترم مشکلی دارد؟
با تشکر