سلام خسته نباشید ، با دوست دخترم رابطه مقعدی داشتم موقع
اومدن اسپرم خالی کردم بیرون ، روی زمین ، میگه یک قطره به شلوارم
و پام ریختی ، الانم ۶۰ روزه عادت نشده چرا عادت نمیشه؟