سلام همسرم ماه اخر بارداری میباشد ار ماه 7 بارداری بدلیل بارداری سخت همسرم نمیتوانم رابطه جنسی داشته باشم برای رفع میل جنسی خودم باید چه کاری انجام دهم؟