سلام.من نامزد کرده ام جندباری باایشون رابطه از طریق دخول چندانگشت داشتم. اما نه درد داشته نه چیزی حس کردم که بهش بخوره و نه خونی آمده.قبلا هم پیش چند متخصص معاینه شده ام گفته اند نوع بکارت من حلقوی است.واسم سوال پیش
آمده چرا پرده بکارت من پاره نمی شود؟ هربار هم رفتم چک کردم گفتن سالمه