سلام دختر 18 ساله اي دارم كه اهل درس خوندن نيست و نمره هاي خوبي نداره.و بهش شك دارم كه با پسري دوست شده البته با رفتاراش متوجه اين موضوع شدم .نميدونم چطوري برخورد كنم كه بدتر نشه؟؟؟