سلام من با یه دختر رابطه دارم اوایل خیلی رابطه خوبی داشتیم ولی الان دیگه بود یا نبود من براش فرقی نداره اوایل سعی می کرد هر جور بود با من در ارطباط باشه ولی الان حدود دو هفته هست که گوشی نداره اصلا خبری ازش نیست در خالی که قبلا با گوشی ابجی عمومی باباو….هرجوری بود حالم رو می پرسید من زیاد به دیدنش می رفتم زیاد باهاش حرف می زدم امکان داره از من زده شده باشه چی کار کنم؟؟؟؟؟؟