با سلام خلاصه بگویم :جوانی هستم 27 ساله شخصی را در دوران مجردی دوست داشتم اما خانواده ام قبول به خواستگاری کردن برای من نرفتند با اصرار پدرم به خواستگاری دختر خاله ام که 2 سال از من بزرگتر است رفتم آنها هم جواب مثبت دادند. 3 ماه از عقد ما نگذشته بود که اختلافات شروع شد و کار به مشاوره رسید ولی نتیجه ای نداشت خانواده ها قهر کرده و به فحاشی کردن به یکدیگر پرداختند اوضاع وخیم شد ولی ما به ازدواج رسیدیم پس از ازدواج من در منزل پدری زندگی میکنم آنجا با همسرم به مشکل خوردیم حتی برادر ایشان به کتک زدن بنده اقدام نمود چون بنده خواهر ایشان را به خاطر رفتارها کتک میزدم.بعد از آن همسرم 3-4 ماه ترک منزل کرده و به خانه پدری رفت.پساز از آن من ناراحت بودم واو را برای زندگی قبول نمیکردم اما اکنون به سر زندگی اش باز گشته ولی اکنون نیز سر مسایل گذشته و حتی ریز ودرشت درگیر هستیم نمیدانم چه کنم راهنمایی بفرمایید.