با سلام و خسته نباشید.

من دومین فرزند از چهار فرزند خانواده و 36 ساله و متاعل و دارای یک فرزند هستم. دو ماه پیش مادرم پس از یک دوره طولانی بیماری فوت کردند. از رمان فوت ایشان خانواده ما با مشکلات زیادی در رابطه با رفتار پدرم مواجه شده است. پدرم از همان روزهایی ابتدایی بعد از فوت با خانمی در ارتباط شدند و قصد ازدواج موقت با ایشان را داشتند که برادرانم بعد از فهمیدند موضوع قصد ممانعت داشته و پدر را به رعایت اداب و رسوم دعوت کرده و به او قول دادیم که خودمان در رابطه با ازدواج مجدد در فرصت مقتضی و شایسته و با فردی مورد اعتماد اقدام خواهیم نمود اما پدرم مانند یه فرد عنان از کف داده و بی منطق رفتار میکند. به نظر میرسد افسردگی نیز دارد. رفتار و گفتار ناشایستی از او سر میزند. به همین دلیل چند بار مجادله پیش امد و اکنون نیز برادرانم با پدر قطع رابطه کرده اند ولی ادامه این وضعیت در خانواده مان که همواره ابرو دار و موجه بود برایم ناممکن است. چه راهی پیشنهاد میفرمایید؟