سلام
من تازه نامزد کردم و خانواده همسرم در شهر دیگری زندگی میکنند و خواهر همسرم کنکور داده و منتظر هستش که در تهران قبول شود و من میدونم که اگر قبول شود احتمال زیاد با ما زندگی میکند و من ازاین موضوع خیلی راضی نیستم چون من عقد هستم و تازه قرار برم سر زندگی خودم لطفا اگرراه حلی هست برای این موضوع راهنماییم کنید