با سلام 4 ساله ازدواج کردم و یه پسر 2.5 ساله داریم که هر وقت کاری را ازش میخواهم انجام دهد از انجامش پرهیز میکند مثلا از جمع اوری اسباب بازی هایش پرهیز میکند و سوال بعدی این که چکار باید انجام دهم که بتواند خودش مشغول کند زیرا تحت هیچ شرایطی حاضر نیست به تنهایی با وسایل بازیش سرگرم شود باید من بازی کنم و او نظاره گر باشد.