سلام دختر ۸ساله ای دارم که با برادر ۱۱ ساله اش در یک اتاق هستند .مدت مدیدی است دخترم نسبت به رفت و آمد برادرش در اتاق حساس شده و هر موقع برادرش اتاق می رود پشت سرش وارد می شود که مبادا به وسایلش دست بزند یا به تختش نزدیک شود.خودش روی تخت برادرش می نشیند اما اگر پای برادرش به تختش بخورد می خواهد به نحوی جای پای او را پاک کند حتی اگر شده خودش پایش را به همان قسمت می مالد تا جای پای او برطرف شود.تشویق و تنبیه هم کارامد نبوده واز اینکه همه ی ذهنش در گیر این مساله است همه را عاصی کرده به تازگی نیز دایما شانه هایش را جلو و عقب میبرد .لطفا راهنمایی بفرمائید ضمن اینکه دلش نمی خواهد کسی از این رفتارش باخبر شود نزد مشاور هم نمی آید.