سلام..من دوسال ازدواج کردم ..همسرم وقتی میخواهد رابطه برقرار کند به زبان نمی اورد و نمی گوید تا من پیش قدم بشوم..
من نمیدانم از خجالت است یا …؟
اخیرا هم که میگوید مثلا اگر فلان کارو بکنی جایزه نمیدم بهت…
این چه معنی داره؟ مگه گرو کشیه؟
لطفا راهنماییم کنین من باید چطور رفتار کنم؟