سلام
17سالگی با پسری دوست شدم،ک دوسش داشتم،19سالگی یه رابطه جزیی داشتیم،بعدمدتی جدا شدیم
بعد2سال با پسر دیگه ی دوست شدم،با اون هم رابطه جنسی داشتم،ولی نه سکس
بعد از 1سال من با یکی از همکارام اشنا شدم
حدود 2-3طول کشید تا تونستیم شرایط ازدواج رو اوکی کنیم
الان 4ماه عقد کردم.
من نتوستم به همسرم روابط گذشته م رو بگم، چون اون قبول نمیکنه،چون خودش با هیچ دختری نبوده،
من خیلی عذاب وجدان دارم،حس میکنم یه روزی تو اوج خوشبختی همه چیو میفهمه و زندگیم خراب میشه
قبل اشنایی با هم