باسلام من 25 سالمه و2سال است ازدواج کردم در یزد هم ساکن هستم من وهمسرم 1سال است همش دعوا داریم بیشتر هم بخاطرفامیلهای شوهرم است پدرومادرم درتهران هستن ومن در یزد زندگی میکنم وبرایم زندگی سخت شده است همسرم وقتی بچه بوده پدرش ولشان کرده ورفته است همسرم خیلی یک دنده است نمیدانم چیکار کنم خسته شدم از بس دعوا کردیم وبه هیچ نرسیده ایم چکاری باید انجام دهم بیشتر وقتها هم که قهر هستم من اشتی میکنم خیلی راحت میگوید میتوانی بروی خانه پدرت انگار نه انگار زندگی میکردیم چه کاری انجام دهم.