سلام به نظر شما براي رابطه اي كه سرد شده چيكار بايد كرد ؟؟؟