سلام من و پسر عموم با هم رابطه داريم اوايل دوستيمون خيلي با هم خوب بوديم ولي الان احساس ميكنم سرد شده من خيلي دوستش دارم ولي اون ميگه به هم رسيدنمون غير ممكنه ولي من بهش قول دادم كه قلبشو به دست بيارم و به عشقم برسم ولي ميگه ممكن نيست
چكار كنم لطفأ كمكم كنيد