سلام .من حدود 6 ساله که با کسی که یهو عاشقش شدم توی چت رابطه برقرار کردم.از من دور بود یه کشور دیگه بود تا اینکه به ایران اومد.البته توی این مدت 2بار از هم دور شدیم بخاطر شک و ابهام که بعدا فهمیدم شکام بیخود نبوده.الان یکسال و هشت ماهه که تو یه شهریم باهم کار میکنیم ولی همش دعوا میکنیم فحش میده میزنه.من از سیگار کشیدن و وییدکشیدنش بدم میاد اما به حرفم نمیکنه.امروز تمام ویید هاشو خوردکردم اون هم واسه اینکه قدرتشو نشونم بده که کاری نمیتونم بکنم به حد مرگ کتکم زد فقط میگفت خدا لعنتت کنه.میگه اینا خوشیمه تو چشم دیدن خوشیمو نداری.من که دوسش دارم چیکار کنم؟