با سلام و خسته نباشید.

حدود 2ماه پبش فردی 29ساله یه خواستگاری بنده اومد و تحت نظر خانواده ها برای شناخت بیشتر باهم در ارتباط بودیم.

همه چیز تقریبا خوب پیش میرقت تا 1هفته اخبر که رقتارشون ناگهانی تغییر کرد.تماساشون قطع شد و پیاماشون کم و بیشتر من جلو میرفتم برای برقراری ارتباط زمانی که علتشو جویا شدم گفتن حالم خوب نیس و بعدش گفتن دارم فک میکنم.ایشون گفتن احساس میکنم از نظر اعتقادی باهم خیلی فرق میکنیم تا 2 روز پیش که گفتن متلا مهدویت که شما قبول داری من ندارم.وهرچه اصرار کردم که بیشتر توضیح بدن منظورشون چیست نگفتن و بر اثر اصرار مکرر بنده گفنتن تلفنی در موردش صحبت مبکنبم . اما تا به امروز تماسی نگرفتن و پیامهای هر چند کمی هم که میدادند قطع شد.

ذهنم به شدت مشغول است و نمیدانم چه تصمیمی بگیرم آیا ادامه بدهم یا خیر؟

با توجه به اینکه دوست دارم من زودتر از ایشون جواب منفی بدهم ، چون خودم و خانوادم با مسیله ی بی اعتقادی نمیتونیم کنار بیایم.
با تشکر