با سلام
من یک مشکلی دارم که شوهرم دائما برای خانواده خودش در حال خرید کردن است حداقل ماهی یکبار. و اینگونه خانواده هسرم عادت کرده اند و دائما سطح توقعشان بالاتر میرود مثلا یک چیز میخریم میگن فلان چیزم بخرین و من واقعا از این شرایط ناراضی هستم . آخر کادو دادن هم حدو حدد دارد. خوب الن وضعیت مالی ما خوب است چند سال دیگه چی چگونه مشکلم را باشوهرم وخانواد ه ا ش حل کنم