سلام من دختري ١٥ ساله ام
زندگي من كلا تكراريه و واقعا غير قابله تحمله
از يه طرفي دوستانم به من اهميت نمي دهند و هر چه مي خواهم رابطه ي بهتري با انها بر قرار كنم متاسفانه تغييري رخ نمي دهد
از طرفي خانواده من من را درك نمي كنند و احساس مي كنند كه تغيير تو زندگي يعني استفاده كمتر از موبايل و كمك كردن بيشتر در كار هاي خانه و به مادر
و اگر هم دوستي نداشته باشم هيچ مشكلي نخواهد داشت
در صورتي كه طرز فكر من و خانواده بسيار متفاوت است و فكر مي كنند من هم بايد طوري بزرگ شوم و يا زندگي كنم كه انها بوده اند
الان به هر حال تفريخات عوض شده و تو سن من بيشتر بيرون رفتن و خونه ي يكديگر رفتن به اصطلاح مد شده
مادرم بيشتر روزهاي هفته سر كار است و پدرم هم وقتي خانه مي ايد خسته است به همين دليل من با خانواده ام رابطه ي خيلي خوشايندي ندارم
بيشتر اوقات هم خانه تنهام و اين به يك شكل بودن زندگي اثر بدتري مي گذارد و احساس مي كنم كه خيلي بد بختر و بيچاره هستم
لطفا به من كمك كنين تا شايد بقيه تابستان و حتي عمرم را به خوشي سپري كنم