سلام
آیا رفتن به خواستگاری دختری که 2سال از من بزرگتر است و مدرکش هم لیسانس هست اشکال دارد ؟(من 25سالم دختر27 من فوق دیپلم دختر لیسانس)