سلام،وقتتون بخیر،من یک سال هست که نامزدکردم و باتوجه به شرایطمون امکان عروسی گرفتن ندارم و هنوز دخترهستم،دراواخردر روز۴عادت ماهیانه ام رابطه داشتم(همون لاپای)و مایع همسرروی اندام من ریخت من نگرانم ایا امکان باردارشدن من هست