با سلام
پسری دارم در اول دبیرستان مشغول به تحصیل است.
نسبت به درس کمی بی علاقه است. البته درس می خواند ولی کم. نمرات او امسال افت کرده. خودم هم شاغل هستم.و دیگر اصلا زیر بار کمک های من نمی رود.
با درسهای حفظی مشکل دارد. از درس خواندن زود خسته می شود.
لطفا راهنماییم کنید که چکار کنم