پسری به من علاقه مند است اما من هیچ علاقه ای به ایشان ندارم،برای اینکه بیخیال شود من چکار کنم؟