سلام. من و دوست دخترم چندین وقت پیش با هم رابطه محافظت نشده از مقعد داشتیم. حدود یک یا دو روز بعد از رابطه از مقعدش خونریزی داشت ولی نه بشکل مداوم . تا چند روز خونریزی بود ( چند روز قبل از عادت ماهیانش بود این خونریزی). بعد عادت ماهیانش شروع شد و خونریزی بعد از عادت تموم شده بود و مشکلی نداشت. حالا درباره این رابطه بعد از این همه مدت خونده و بشدت نگران شده. چه دکتری میتونیم بریم که معاینه بشه تا خیالمون راحت بشه ؟