باسلام و خسته نباشید
چکار کنم که شوهرم سیگار را ترک کند؟درصورتی که لجباز است و زود عصبانی میشود ؟