با سلام من تا دو سال پیش کارمند یه اداره دولتی بودم تو شهرستان به صورت حق التدریس بعد از ازدواجم مجبور شدم بیام تهران،تو محل کار قبلی واسه خودم شخصیتی داشتم و خیلی چیزا هم بلدم،توی تهران خیلی دنبال کار گشتم تا بالاخره یکی از این چندین جا بهم زنگ زدند که پشتیبان فروشگاه اینترنتی می خواستند من الان نزدیک به دو ساله که براشون ار میکنم از روز اول بهشون گفتم که منوبیمه کنند اما هی گفتند باشه میکنیم و هی پشت گوش انداختند و خیلی بد با من حرف میزنند و خیلی خسیس اند همسر من میگه از عید به بعد نرو سرکار اما اگر به اینا بگم که نمیام دیگه بهم عیدی نمیدند با اینکه من یه سال براشون کار کردم به من گفتند چند ماه قبل از اینکه نیای به ما بگو تا دنبال شخص جدید باشیم الان دو دلم بهشون بگم یا نگم اخه عیدی هم بهم ندن که دیگه هیچی
کمکم کنید چیکار باید بکنم هیچ قرارداد خاصی هم باهاشون ندارم من آدم حروم خوری نیستم یعنی اگر بهشون نگم و بعد از گرفتن عیدی بگم حرومه؟؟