سلام من با شکست مواجه شدم تو رابطه با دوست پسرم ولی هنوزم دوسش دارم لطفا کمکم کنید نمیدونم چی بده چی خوبه کمک میخوام