سلام دوستان 28 سال سن دارم و دانشجو هستم ولی برای شروع به صحبت در جمع مشکل دارم … میتونم حرف بزنم ولی نمیدونم چطور باید شروع کنم ؟ وگرنه بعدش میتونم راحت حرفمو بزنم