سلام من یک دختر حدودا بیست و سه ساله هستم که خارج از کانادا زندگی میکنم درآمد بسیار خوبی دارم و نزدیک به هفت سال هست زندگی مشترک دارم با همسرم. همسرم مرد شوخ طبع و به جوشی هست ولی متاسفانه این حقیقت که من در زندگی او هم نقش زن را دارم هم مرد را فراموش کرده و جلوی همه دوستان و اقوام به من بی ادبی میکند. با اینکه در آمد زیادی ندارد بسیار ولخرج است و دائما مرا مجبور به پرداخت چیزهای غیر ضروری میکند. تا زمانی که با او هم عقیده ام مهربان است و در صورت هر گونه مخالفت بسیار بی ادب رفتار میکند. در زندگی من هیچگونه وابستگی مالی به او ندارم فقط جنبه علاقه دخیل است که متاسفانه اخیرا بسیار بی رنگ شده است.