سلام من پوست تيره اي دارم ولي خواستگاري دارم كه پوست روشن و خوبي داره به نظر شما اين اختلاف ميتونه مشكل سار باشه؟