سلام خسته نباشيد
من با اقايي براي ازدواج اشنا شدم وبا شناختي كه از هم پيدا كرديم تصميم گرفتيم كه خواستگاري رسمي انجام بشه خانواده ها در جريان هستن و اونا هم ميخوان كه خواستگاري انجام بشه مسئله اي كه هست اين اقا كم مو (كچل) هستن من مشكلي ندارم اما مادرم ميگن قبل از خواستگاري حتما بايد مو بكاره نميدونم چيكار كنم كوتاه هم نميان راستش من مشكلي ندارم به اين اقا هم يجورايي گفتم ولي فعلا تمايلي نداره ،ميدونم خيلي مسئله مسخره اي هست ولي مادرم واقعا لجبازه ميگه من دوست ندارم هرچي ميگم من با اين قضيه مشكلي ندارم بازم حرف خودشو ميزنه