سلام چيستا هستم ٢٠ ساله دانشجو رشته گرافيك عاشق رشتمم
پارسال با پسري دوست شدم به اسم دانيال كه منو به خودش وابسته كرد و با من رابطه جنسي داشت بعد از يك مدت هم براي عذاب دادن من شروع كرد به اذيت كردنم كه نبايد سر كار بري و اين چيزا
تو اين تايم رابطمون تقريبا داغون شده بود تا من با پسري سر كار آشنا شدم به اسم محمد مهدي
اون تو نمام تنهايي هام باهام بود پاي همه ي گريه هام نشست صبوري كرد
تنهام نذاشت
بهم آرامش ميداد
باهام منطقي پيش رفت
تا اينكه من با دختري آشنا شدم و خونه مجرديه من تبديل به شيره كش خونه شد
خودمم معتاد شدم
محمد سعي تو ترك من داشت
شبهايي بود كه مست پاتيل پيشم بود ولي بهم دست نزد تا من تصميم گرفتم ترك كنم
و تو اون دوره محمد رو از خودم روندم
بعد از ٤/٥ ماه خودم برگشتم حدود ٦/٧ ماه دوباره ميگذره كه با هم همكاريم
ولي من رشد آنچناني نداشتم
و محمدي كه عاشقم بوده الان خيلي جديو منطقي رفتار ميكنه
بايد چيكار كنم كه دوباره مثل قبل عاشقم شه
من دارم رواني ميشم
سوالي باشه جواب ميدم
ممنون ميشم راهنماييم كنين