سلام پسری هستم 25 ساله و مغرور
به دخترخالم که 20 سالشه تا حدی علاقه داشتم و احترام میزاشتم بهش, خیلی طرفدار استقلاله و واسه این موضوع که کوچیک به نظر میاد اون خیلی براش اهمیت داره, من کری فوتبالی خوندم و واسه همین موضوع با من رفتارش قطع شد و به من گفت بی شعور..
مشکلم اینه که بعد از دو ماه هنوز این موضوع عذابم میده, نمیتونم کنار بیام که منی که به دخترا کم محل میدم رفتارم باعت شد انقدر رو بدم بهش که همچین حرفیو بشنوم/ بهش دوبار این فرصتو دادم که حرف بزنه و حتی عذرخواهی کردم که واسه تیمش کری خوندم که کوتاه بیاد و بگذرم ازش اما هرگز کوتاه نیومد و.. هر شب کابوس می بینم و فکر اینکه چطور انتقام بگیرم( انتقامی که بفهمونم بهش رفتارش اشتباه بوده) دوماه هست که شدید عصبانیم و سردرد دارم واسه این موضوع..
سپاس واسه وقتتون و جوابتون متشکرم