قبل از اینه فردی خودکشی کنه چه علایمی در رفتار و گفتارش پیدا میشه ؟