با سلام وعرض ادب
من 1 سالی هست که ازدواج کردم اما متاسفانه به دلیل سر به هوا بودن همسرم و زیادی بی خبال بودن ایشان نسبت به تمامی مسائل زندگی بنده مجبور میشدم تمام کارهایی که مسئولیتش به عهده ایشان بود را بنده به خاطر دوست داشتن بیش از اندازه ام به گردن می گرفتم که مبادا در زندگی به مشکل بر بخوریم و همین موضوع باعث غر زدن من می شد و ایراد گرفتن های شاید بی مورد من میشد . ولی الان با صحبت های پدرم با همسرم وضیعیت تا حدودی بهبود پیدا کرده و مسئولیت کارهای خویش را به عهده می گیرد اما من هنوز زود رنج و غر غرو و عصبانی هستم و هنوز ایراد های بی مورد می گیرم از همسرم و یک مورد دیگر اینکه من خیلی دم دمی مزاج شده ام گاهی یک تصمیمی می گیرم و با خوشحالی آنی تصویبش میکنم اما به 10 دقیقه نمی رسد که به طور کل از تصمیمم صرف نظر میکنم و پشیمان میشوم.
از شما کمال تشکر را در راهنمایی اینجانب دارم.