من 8 سال پیش رابطه جنسی دارم الان میخوام ازدواج کنم اما میترسم بخاطر بکارتم . تا حالا معاینه نرفتم که اصلا بدونم پاره شده یا حلقوی . الان نمیدونم به خواستگارم که الان نزدیک به عقد هستیم واقعیت بگم یا اول برم دکتر چک کنم. راستش 8 سال روم نمیشه حتی دکترم برم. نمیدونم ایا این موضوع به مشاور ازدواجمون بگم که به ایشون بگن یا نه خودم بگم یا برم اگر لازم ترمیم کنم به کسی هم نگم. مرسی