سلام خسته نباشيد من ٢ سال با اقاى اشنا شدم و عقايد و افكارمون و اهدافمون سطح تحصيلات مشابه و نزديك به هم داريم و مكمل بسيار خوبى هستنن براى من تو اين ٢ سال به ندرت بحث و مشاجره داشتيم به تازگى ايشون بعد ٢ سال اشنايى به خواستگارى من اومدن ايشون تك فرزند هستن مشكل اينجاست كه ايشون تمايل دارن بعد ازدواج با خانوادشون زندگى كنيم تو يه خونه ٢ طبقه ولى با ديدار مادر ايشون هم خودم هم خانوادم متوجه شديم كه ارتباط زياد نميشه با ايشون داشت من ميخوام بهشون بگم كه نميخوام بعدا باهم زندگى كنيم ولى نميدونم چجورى عنوان كنم ؟بعد ميخوام بدونم انتخاب اين اقا با وجود مادرشون كه سطح فكر و رفتارشون با منو خانوادم متفاوت درست هست يا نه؟
من تا ٢ روز ديگه بايد بهشون جواب بدم ممنون ميشم زودتر پاسخ بديد بهم
ممنونم