سلام خسته نباشید.من دختری دانشجو هستم حدود سه ماه در دانشگاه پیش باپسری آشنا شدم در بیشتر موارد تفاهم داریم.همو دوسداریم و کنارش واقعا آرامش دارم اما من قدم180 و او تقریبا170.واین مسعله سبب رنجش مااز اطرافیان میشه.لطفا راهنمایی کنید