مادر کودک دوساله و شاغل هستم . دخترم از 5 ماهگی در منزل پرستار داشت (از صبح تا 3 بعداز ظهر) دختر شیطونی است اما اصلاً لجباز نبود اما اخیراً بسیار لجبازی می کند و چند بار است که دست خودش را گاز می گیرد بعد می زند زیر گریه که من نمی دانم چیکار باید بکنم ؟ نگرانم دلیلش چیه؟ و چه طور کمکش کنم …؟