سلام ,امیدوارم که باونید کمکم کنید چون واقعا دوست ندارم زندگیم از هم بپاشه ,مدت هاست اصلا نمیتونم حلوی خشم و ناراختی ام بگیرم در تصمیم گیری سست هستم و همیشه فمرای منفی به ذنم خطور میکنه لطفا راهنمایی کنید